POŠLITE NÁM POŠKODENÉ ZARIADENIE

Máte poškodené zariadenie a potrebujete ho rýchlo doručiť do servisu?

VYPLŇTE FORMULÁR

VYPLŇTE FORMULÁR

VYTLAČTE POTVRDENIE O ODOSLANÍ A PRIPOJTE HO K ZÁSIELKE

VYTLAČTE POTVRDENIE O ODOSLANÍ A PRIPOJTE HO K ZÁSIELKE

ZARIADENIE BEZPEČNE ZABAĽTE

ZARIADENIE BEZPEČNE ZABAĽTE

POČKAJTE NA KURIÉRA

POČKAJTE NA KURIÉRA

  Krajina*:


  Krajina*:
  Vyberte druh opravy*:
  Náklady na spiatočnú prepravu sú 45 € bez DPH a preprava trvá 3 až 4 dni jednosmerne.

  Čas prepravy je 3–4 dni jednosmerne.

  K zásielke musí byť priložený doklad o kúpe.


  Dátum predaja*
  Skontrolujte umiestnenie výrobného čísla
  Vyberte druh opravy*:
  Náklady na spiatočnú prepravu sú 45 € bez DPH a preprava trvá 3 až 4 dni jednosmerne.
  Čas prepravy je 3–4 dni jednosmerne.

  K zásielke musí byť priložený doklad o kúpe.


  Dátum predaja*
  Skontrolujte umiestnenie výrobného čísla
  Vyberte druh opravy*:
  Náklady na spiatočnú prepravu sú 45 € bez DPH a preprava trvá 3 až 4 dni jednosmerne.
  Čas prepravy je 3–4 dni jednosmerne.

  K zásielke musí byť priložený doklad o kúpe.


  Dátum predaja*
  Skontrolujte umiestnenie výrobného čísla
  Vyberte druh opravy*:
  Náklady na spiatočnú prepravu sú 45 € bez DPH a preprava trvá 3 až 4 dni jednosmerne.
  Čas prepravy je 3–4 dni jednosmerne.

  K zásielke musí byť priložený doklad o kúpe.


  Dátum predaja*


  Skontrolujte umiestnenie výrobného čísla
  Vyberte druh opravy*:
  Náklady na spiatočnú prepravu sú 45 € bez DPH a preprava trvá 3 až 4 dni jednosmerne.
  Čas prepravy je 3–4 dni jednosmerne.

  K zásielke musí byť priložený doklad o kúpe.


  Dátum predaja*
  Skontrolujte umiestnenie výrobného čísla

  Súhlasím so spracovaním týchto údajov (konsolidovaný text: Zbierka zákonov z roku 2014, bod 1182) na poskytovanie služieb zo strany servisného strediska. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale je potrebné na vykonanie opravy zo strany servisného strediska. Potvrdzujem, že som si prečítal a súhlasím s podmienkami služby..*

  * povinné pole